Artykuły

> > Artykuly

 1. Tytuł oryginału: Ozonoterapia i jej zastosowanie w medycynie
  Autorzy: Antoszewski Z., Madej P.
  Adres wydawniczy: Wyd. Alfa-medica . press. Bielsko-Biała 1997
 2. Tytuł oryginału: Biochemiczne podstawy przeciwnowotworowego działania ozonu(O3).
  Autorzy: Madej J.A., Madej P
  Adres wydawniczy: Wyd. Medycyna Wet.49(7)1993
 3. Tytuł oryginału: Ozonoterapia w leczeniu stopy cukrzycowej
  Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Paweł Madej, Jacek Kozakiewicz, Tadeusz Sobuta, Leszek Antoszewski.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.117-119
 4. Tytuł oryginału: Cykliczny GMP jako drugi przekaźnik w działaniu ozonu na mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych u zwierząt
  Autorzy: Mieczysław Dutka, Marcin Adamczak, Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Rozalia Grabowska-Bochenek, Jan Sroczyński, Marian Dróżdż.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.50-59
 5. Tytuł oryginału: Krótki rys historyczny ozonoterapii
  Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Paweł Madej, Jacek Kozakiewicz, Tadeusz Sobuta, Krystyna Popielska.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.86-87
 6. Tytuł oryginału: Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych u chorych z cukrzycą
  Autorzy: Marek Motyka.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.108-116
 7. Tytuł oryginału: O możliwościach zastosowania ozonoterapii w lecznictwie niektórych schorzeń stomatologicznych
  Autorzy: Leszek Ilewicz, Agnieszka Kaczmarzyk.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.145-151
 8. Tytuł oryginału: Ocena elektroretinografii siatkówki u chorych ze zwyrodnieniem centralnym siatkówki na tle pozapalnym po zastosowaniu ozonoterapii ogólnej
  Autorzy: A[riadna] Gierek-Łapińska, G[rażyna] Piątek-Koronowska, K. Załuczkowska-Marcela, B[arbara] Myga.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.120-123
 9. Tytuł oryginału: Ocena elektroretinografii siatkówki u chorych z wysoką degeneracyjną krótkowzrocznością po zastosowaniu ozonoterapii ogólnej
  Autorzy: A[riadna] Gierek-Łapińska, G[rażyna] Piątek-Koronowska, K. Załuczkowska-Marcela, B[arbara] Myga.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.124-129
 10. Tytuł oryginału: Ozonoterapia w leczeniu trudno gojących się ran oparzeniowych
  Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Paweł Madej, Mieczysław Wyględowski, Tadeusz Sobuta, Jacek Kozakiewicz, Tadeusz Moszkowicz, Leszek Antoszewski, Stanisław Sakiel.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.130-135
 11. Tytuł oryginału: Słowo wstępne na otwarcie Kongresu
  Autorzy: Zygmunt Antoszewski.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.5-6
 12. Tytuł oryginału: Sposoby i techniki wykonywania ozonoterapii w medycynie
  Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Tadeusz Sobuta, Jacek Kozakiewicz, Paweł Madej, Leszek Antoszewski, Krystyna Popielska.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.88-91
 13. Tytuł oryginału: Wolne rodniki wykrywane techniką EPR z zastosowaniem pułapki spinowej we krwi, osoczu oraz ich ekstraktach eksponowanych na działanie różnych dawek ozonu medycznego
  Autorzy: E[wa] Kopieczna-Grzebieniak, L. Dul, M[ieczysław] Dutka, D[anuta] Piskorska, R[ozalia] Grabowska-Bochenek, W[iesław] Wesołowski, J[an] Sroczyński, M[arian] Dróżdż.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.66-72
 14. Tytuł oryginału: Wpływ ozonu medycznego na tworzenie oksysteroli w ścianie tętnic zmienionych miażdżycowo, poddawanych in vitro jego działaniu
  Autorzy: Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Andrzej Tomasik, Wojciech Jacheć, Roman Tarnawski, Jan Sroczyński, Marian Dróżdż.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.60-65
 15. Tytuł oryginału: Wybrane parametry równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej we krwi królików z miażdżycą oraz w hodowli komórek śródbłonka eksponowanych na działanie in vitro ozonu medycznego
  Autorzy: Ewa Kopieczna-Grzebieniak, Barbara Skop, Andrzej Sobczak, Mieczysław Dutka, Wiesław Wesołowski, Jan Sroczyński, Marian Dróżdż.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.73-80
 16. Tytuł oryginału: Zastosowanie mieszaniny tlenowo-ozonowej w leczeniu niektórych chorób naczyń
  Autorzy: Zygmunt Antoszewski, Jacek Kozakiewicz, Jarosław Kulej, Mieczysław Wyględowski, Paweł Madej.
  Źródło: W: Postępy ozonoterapii w medycynie polskiej : III Ogólnopolski Kongres Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii, Szczyrk 15-16 listopada 1996 / [kom. nauk. Z. Antoszewski i in.]
  Adres wydawniczy: Katowice : Polskie Towarzystwo Ozonoterapii, 1997
  Opis fizyczny: s.104-107

Clinika Medica Biozone »