Ozonoterapia

Ozonoterapia-zabiegOzonoterapia to najprościej rzecz ujmując nowoczesna metoda leczenia mieszaniną tlenowo-ozonową. Podczas rozpadu uwalnia bardzo aktywny tlen atomowy, który niszczy wszelkie bakterie, chorobotwórcze grzyby i wirusy, jednocześnie natlenia tkanki oraz przyspiesza i ułatwia komórkowe procesy odnowy.

Wykorzystując naturalne właściwości ozonu leczymy pacjentów borykających się z problemami:

  • trudno gojących się ran
  • infekcji bakteryjnych
  • infekcji grzybiczych
  • odleżyn

Należy również wspomnieć o tym, że terapia ozonowa, w porównaniu z farmakoterapią jest terapią skuteczniejszą, pozostając ekonomiczną (po prostu tańszą), skracającą czas leczenia.

Właściwości ozonu

Ozon – trzy-atomowa cząsteczka tlenu. Jest silnym utleniaczem, nietrwałym i szybko ulegającym rozkładowi, zwłaszcza pod wpływem temperatury lub substancji katalitycznych. Do zastosowań medycznych wytwarzany jest z czystego tlenu w wyniku wyładowań elektrycznych.

Wykorzystując naturalne cechy ozonu, który:

  • ma bardzo silne własności bakteriobójcze i grzybobójcze
  • ma wysoką aktywność chemiczną
  • ma wybitne własności utleniające
  • jest bronią, na którą mikroorganizmy wykazują brak odporności

Ozonoterapia jest obecnie uznaną na świecie metodą w leczniczą wspomagającą terapię podstawową, zwłaszcza tam, gdzie ogólnie przyjęte leczenie rutynowe nie przynosi spodziewanych wyników. I tak, kąpiele w mieszaninie tlenowo- ozonowej oraz przymoczki z ozonowanych płynów leczą ropne zmiany skórne, przewlekłe rany, owrzodzenia podudzi i odleżyny. Przyspieszają również gojenie oparzeń, otarć naskórka oraz innych, trudno gojących się zmian skórnych. Coraz szerzej wykorzystuje się go w medycynie, szczególnie w leczeniu pacjentów, u których stwierdza się całkowitą odporność bakterii na różnego rodzaju antybiotyki i sulfonamidy.

Jego silne własności bakteriobójcze i grzybobójcze, głównie na beztlenowce, wynikają z bardzo wysokiego potencjału redukcyjnego – oksydacyjnego, niszczącego większość struktur enzymatycznych mikroorganizmów. Mechanizm działania ozonu na wirusy polega nie na destrukcji, jak przy bakteriach, lecz na ich dezaktywacji. Odbywa się to na zasadzie oksydacji powodującej dezaktywację receptorów wirtualnych, niezbędnych do tworzenia wiązania ze ścianką komórki, do której ma wniknąć. W ten sposób zostaje zablokowany mechanizm reprodukcji wirusów na poziomie pierwszej fazy inwazji komórkowej.

Innym, równie ważnym działaniem ozonu jest poprawa metabolizmu komórkowego przez zwiększenie dostarczania tlenu do tkanek, co przy braku możliwości magazynowania tlenu przez ustrój jest działaniem bardzo istotnym.