Kuracja ozonem

> Ozonoterapia

Ozonoterapia-zabieg

Pacjentom centrum NZOZ ONKOMED oferujemy specjalistyczne kuracje ozonem, wykorzystujące wyjątkowe właściwości chemiczne tej odmiany tlenu do skutecznego leczenia ran. Na czym dokładnie polega ozonoterapia? Zachęcamy do zapoznania się z szeregiem najważniejszym informacji na jej temat.

Przeprowadzana w naszym ośrodku specjalistyczna ozonoterapia to najprościej rzecz ujmując nowoczesna metoda leczenia mieszaniną tlenowo-ozonową. Podczas rozpadu uwalnia bardzo aktywny tlen atomowy, który niszczy wszelkie bakterie, chorobotwórcze grzyby i wirusy, jednocześnie natleniając tkanki oraz przyspieszając i ułatwiając komórkowe procesy odnowy.

Czym jest ozon?

Ozon, z jęz. greckiego „wąchać”, to trzyatomowa cząsteczka tlenu (O3). Jest bezbarwnym gazem, łatwo rozpuszczającym się w wodzie oraz osoczu (aż 15 razy lepiej od tlenu) i wyczuwalnym już przy stężeniu 1:600, np. po burzy, a także łatwo przekształcającym się w tlen.

Ozon został odkryty w 1840 r. przez niemieckiego chemika Chrystiana Friedricha Schönbeina (1799-1868). Jest cząsteczką nietrwałą i wysokoenergetyczną odmianą tlenu o silnych właściwościach utleniających. Połowiczny czas jego rozpadu wynosi ok. 40 minut. Jedynie naozonowana oliwa z oliwek oraz olej lniany wykazują aż 18-miesięczną trwałość.

Jako że jest jednym z najsilniejszych utleniaczy, znajduje powszechne zastosowanie w uzdatnianiu wody. Ozon to także jeden z najważniejszych gazów występujących w stratosferze otaczającej naszą planetę. Powłoka ozonowa działa jak filtr, uniemożliwiając przenikanie szkodliwego dla zdrowia promieniowania ultrafioletowego. Do celów medycznych, w tym np. ozonowania odleżyn i owrzodzeń, wytwarza się go z czystego tlenu medycznego w wyniku wyładowań elektrycznych i stosuje w postaci mieszaniny tlenowo-ozonowej, w maksymalnym stężeniu 5% ozonu i 95% tlenu.
Właściwości silnie utleniające i dezynfekujące ozonu powodują, że jest on powszechnie wykorzystywany na całym świecie w celu zwalczania bakterii i innych drobnoustrojów.

Działanie ozonu

Wśród udowodnionych naukowo działań ozon wskazać należy:

• bardzo silne właściwości bakterio-, wiruso- i grzybobójcze,
• pozytywny wpływ na procesy biochemiczne zachodzące w ustroju,
• wyjątkowe właściwości natleniające organizm,
• brak odporności chorobotwórczych drobnoustrojów na ozon pozwala na jego coraz szersze zastosowanie w medycynie.

Ozon zwalcza zakażenia wywołane przez bakterie, pierwotniaki, grzyby i wirusy. Większość mikroorganizmów wykazuje brak odporności na ozon.

Działanie zewnętrzne ozonu – miejscowe

Miejscowe działanie zewnętrzne ozonu sprzyja:
• działaniu bakterio-, wiruso-, i grzybobójczemu,
• pobudzeniu ziarninowania,
• poprawie naskórkowania,
• poprawie miejscowego ukrwienia tkanek.
Tak wykorzystywany ozon może być tosowany przy owrzodzeniach, ranach, oparzeniach, odleżynach i trudno gojących się ranach.

Wskazania lecznicze (AHT)

Wskazaniami leczniczymi do wykorzystania przez pacjenta specjalistycznych zabiegów ozonoterapii mogą być:
• długo i trudno gojące się rany,
• zakażenia pooperacyjne,
• owrzodzenia różnej etiologii,
• odleżyny,
• oparzenia, odparzenia,
• „stopa cukrzycowa”,
• borelioza,
• trądzik i opryszczka,
• grzybice (różnego rodzaju),
• miażdżyca,
• zakrzepica,
• nadpotliwość stóp,
• wspomagająco przy spastyczności w SM,
• niedokrwienie różnej etiologii,
• pourazowe zapalenie kości lub tkanek miękkich,
• infekcje wokół endoprotez i przetoki ropne,
• choroby stawów oraz tkanek okołostawowych (zwyrodnieniowe, zapalne) ,
• silne zakażenia w tym posocznica,
• infekcje wirusowe (WZW),
• infekcje dróg moczowych oraz rodnych,
• szumy w uszach,
• choroby oczu (np. retinopatia cukrzycowa),
• zapalenia wewnątrz jelitowe, odbytnicy lub jelita grubego,
• infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych,
• infekcje dróg moczowych,
• infekcja dróg rodnych.

Zalety ozonoterapii

Do zalet ozonoterapii zaliczają się:
• duża skuteczność,
• szybkie działanie,
• brak odporności chorobotwórczych drobnoustrojów na OZON tak, jak na antybiotyki,
• brak zaobserwowanych skutków ubocznych,
• bardziej ekonomiczna metoda w porównaniu z farmakoterapią.

Przeciwwskazania do ozonoterapii

Potencjalnymi przeciwwskazaniami do skorzystania przez pacjenta z ozonoterapii mogą być:
• nadczynność tarczycy,
• świeży zawał mięśnia sercowego,
• niewyrównane nadciśnienie tętnicze,
• ciąża,
• zatrucie alkoholem.

Sposoby podawania ozonu

Istnieje kilka sposobów podawania ozonu pacjentom. W naszym ośrodku stosujemy następujące metody:
• podawanie ozonowanej soli fizjologicznej do krwi,
• podawanie ozonowanej wody destylowanej lub mieszaniny tlenowo-ozonowej do jam ciała,
• podawanie zewnętrznie w postaci oprysku z ozonowanej wody destylowanej oraz „buta ozonowego”, czyli podanie bezpośrednio na ranę mieszaniny tlenowo-ozonowej.

Formy podawania ozonu

Ozon możemy podawać pacjentom w takich formach, jak:
• gazowa mieszanina tlenowo-ozonowa,
• ozon rozpuszczony w cieczach:
◦ wodzie destylowanej,
◦ płynach infuzyjnych,
◦ oliwie z oliwek,
◦ oleju lnianym.

Efekty i zastosowanie medyczne ozonoterapii

Przeprowadzana w naszym centrum ozonoterapia w formie specjalistycznych zabiegów pozytywnie wpływa na organizm poprzez:
• zwiększenie efektywności dostarczania tlenu do tkanek,
• pobudzenie metabolizmu czerwonych krwinek,
• zwiększenie możliwości detoksykacyjnych wątroby,
• leczenie chorób układu krążenia (szczególnie obwodowe i okołomózgowe) oraz zmniejszenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów,
• leczenie chorób wirusowych, takich jak zapalenie wątroby (hepatitis), opryszczki czy też półpaśca,
• pobudzanie układu immunologicznego oraz uwalnianie przez organizm czynników obronnych: cytokiny, interferon i interleukiny,
• działanie jako terapia uzupełniająca leczenie różnych odmian nowotworów,
• leczenie stanów zapalnych, zapalenie stawów, problemy naczyniowe,
• leczenie zapalenia wewnątrz jelitowe, zapalenie odbytnicy, jelita grubego,
• leczenie oparzenia, zakażone rany, otwarte owrzodzenie kończyn dolnych, egzemy, odleżyny,
• leczenie infekcji grzybiczych: skóry i błon śluzowych,
• leczenie infekcji dróg moczowych,
• leczenie infekcji beztlenowcowych,
• leczenie choroby oczu, np. retinopatii cukrzycowej,
• leczenie pourazowego zapalenia kości, tkanek miękkich,
• rewitalizację.

Ozon jako czynnik terapeutyczny

Ozon wykorzystywany jest m.in. do dezynfekcji ran różnego pochodzenia oraz w leczeniu chorób wywołanych przez bakterie lub wirusy. W przypadku terapii niskich stężeń, pobudzone zostają naturalne zdolności odpornościowe organizmu – ozon aktywuje wówczas system immunologiczny. Ozon jest także doskonałym stymulatorem krążenia, dlatego stosowany jest w leczeniu chorób układu krążenia. Ożywia i pobudza funkcje organiczne. W odpowiedzi na pobudzenie organizmu wywołane ozonem, system odpornościowy produkuje specjalną substancję białkową zwaną cytokiną, która pełni funkcję mediatora, regulując wielkość i typ odpowiedzi immunologicznej (a także substancje pośrednie, takie jak interferony lub interleukiny).

Substancje te kontrolują procesy zapalne oraz działanie i dojrzewanie komórek układu odpornościowego, zapoczątkowując lawinowy proces pozytywnych zmian w systemie immunologicznym. Oznacza to, że stosowanie ozonoterapii jest świetną metodą pobudzania sytemu immunologicznego u pacjentów z zespołem obniżonej odporności lub jej brakiem. Małe dawki ozonu zwane „podstawową autohemoterapią” konsekwentnie pobudzają naturalne substancje antyutleniające organizmu i skuteczne eliminatory bakterii (substancje oczyszczające). Ozon stosowany jest jako terapia dodatkowa, uzupełniająca leczenie różnych odmian raka.
W zastosowaniach medycznych używana jest mieszanina tlenowo-ozonowa o stężeniach od 25 do 75 mg/ml.

Dawkowanie ozonu

Zależnie od zapotrzebowania organizmu stosuje się następujące dawki ozonu:
• 20 – 30 mg/ml – działanie immunostymulacyjne,
• 40 – 45 mg/ml – poprawia utlenowanie tkanek,
• 60 – 75 mg/ml – działanie bakteriobójcze.

Zmieniające parametry krwi

Jedną z medycznych właściwości ozonu jest zmiana parametrów krwi poprzez:
• zmniejszenie lepkości,
• wzrost metabolizmu krwinek czerwonych,
• uelastycznienie błony komórkowej erytrocytów,
• poprawę natlenowania krwi.

Naozowanie oliwy z oliwek i oleju lnianego

Oliwka z oliwek oraz olej lniany tłoczone na zimno są jedynymi płynami, który zachowuje właściwości lecznicze ozonu przez okres 18 miesięcy. Znajdują wówczas zastosowanie w leczeniu odleżyn, oparzeń (również oparzeń przełyku), opryszczki oraz trudno gojących się owrzodzeń. Pomagają także zwalczyć wrzody żołądka oraz różnego rodzaju grzybice.

Źródła:

Scientific And Medical References Proving Ozone’s Validity As A Medical Treatment