Nota prawna

> Nota-prawna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ONKOMED (NZOZ ONKOMED)

01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 33

1. Oświadczenie w sprawie opublikowanych treści

NZOZ ONKOMED oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.centrumleczeniaran.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty NZOZ ONKOMED w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

NZOZ ONKOMED  nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach internetowych, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie ani za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach na temat NZOZ ONKOMED, których prowadzą łącza do niniejszej strony.

2. Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie i prawa własności intelektualnej do serwisu internetowego
www.centrumleczeniaran.pl i jego elementów, takich jak fotografie, rysunki, grafiki, teksty, a także inne są własnością NZOZ ONKOMED i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób związany z ich upublicznianiem, bez uprzedniej zgody NZOZ ONKOMED, chyba, że są wykorzystywane tylko do użytku osobistego użytkownika strony.

3. Aktualizacja strony

NZOZ ONKOMED dokłada starań, aby informacje zawarte na stronie www.centrumleczeniaran.pl były aktualne i rzetelne, w tym celu na bieżąco je aktualizuje, zastrzegając sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie internetowym (treści strony, materiałów i opisów) oraz czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron lub całej strony bez uprzedniej informacji o wprowadzanych zmianach.

4. Ochrona prywatności i danych osobowych

NZOZ ONKOMED gwarantuje ochronę prywatności i danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.centrumleczeniaran.pl, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. – tekst jednolity (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182.) oraz wskazuje informacje dotyczące przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, które mają na celu zapewnienie o zachowaniu należytej staranności przez NZOZ ONKOMED.

  • NZOZ ONKOMED z siedzibą w Warszawie (01-882) przy ul. Żeromskiego 33 jest administratorem danych przekazanych w formularzu kontaktowym umieszczonym na stronie www.centrumleczeniaran.pl
  • Wypełnienie formularza kontaktowego online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu online do NZOZ ONKOMED. Dane będą przetwarzane przez NZOZ ONKOMED w celu podjęcia niezbędnych działań związanych przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług. Podanie danych jest dobrowolne, jednak warunkuje możliwość realizacji Państwa zapotrzebowania zgłoszonego w formularzu kontaktowym
  • Przekazane dane osobowe nie będą przekazane przez NZOZ ONKOMED podmiotom trzecim.
  • W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: biuro@centrumleczeniaran.pl
  • Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od NZOZ ONKOMED informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy.